Tarieven

Huiswerkbegeleiding:

Eenmalige inschrijfkosten € 45,=

Een vast bedrag per maand onafhankelijk van het aantal begeleidingsuren in die maand:
5 dagen per week € 390,=
4 dagen per week € 320,=
3 dagen per week € 250,=
2 dagen per week € 180,=
1 dag per week     € 110,=
 
Alle bedragen inclusief de vakanties.


Zorgverbreding:

Eenmalige inschrijfkosten            €  45,=
Bijles                                            €   35,= per uur
Remedial Teaching                       €   45,= per uur
Workshop: "Liever moe dan lui"  € 160,= (elke leerling mag gratis een vriendje of vriendinnetje meenemen)


Onderzoek:

Didactisch niveau-onderzoek                                                       € 120,=
Onderzoek fijne-, senso- en schrijfmotorische ontwikkeling       € 130,=

De onderzoeken zijn alle inclusief mondelinge en schriftelijke rapportage.


Facturering:

Maandelijks wordt achteraf gefactureerd, betaling geschiedt binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur volgens de betalingsvoorwaarden van de Kamer van Koophandel voor Gooi-,Vecht-, Flevoland.

Voor huiswerkbegeleiding wordt in de maanden juli en augustus per week 25% van het  maandbedrag gefactureerd.

Bij langdurige ziekte, bijvoorbeeld langer dan drie weken, vindt in overleg restitutie plaats.

Voor een georganiseerd gesprek/overleg met psycholoog, leerkracht, mentor en/of andere betrokkenen wordt het uurtarief van de lopende begeleiding in rekening gebracht, inclusief de reistijd wanneer het gesprek buiten de praktijk plaats vindt.